marjan

/marjan

About marjan

This author has not yet filled in any details.
So far marjan has created 8 blog entries.

ODMERA NUSZ ZA LETO 2018

2018-07-05T11:58:55+00:00

Finančna uprava RS začenja s pripravami na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2018. Zavezanci morate občino, na katerem območju leži vaša nepremičnina, seznaniti s spremembami (lastništva, neposrednega uporabnika, podatkov o nepremičnini…). Le tako bo občina lahko davčnemu organu posredovala prave podatke za odmero NUSZ, čemur bo sledila pravilna odmera NUSZ.

ODMERA NUSZ ZA LETO 20182018-07-05T11:58:55+00:00

NAMENITEV DELA DOHODNINE

2018-07-05T12:00:00+00:00

Davčni zavezanci lahko do 0,5% dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo (plače…), namenite za financiranje splošno-koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank. Namenite lahko enemu ali največ petim upravičencem, ki so objavljeni na Seznamu upravičencev do donacij za leto 2017 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2000/sklep-o-objavi-seznama-upravicencev-do-donacij-za-leto-2017).

NAMENITEV DELA DOHODNINE2018-07-05T12:00:00+00:00

DAVČNI INŠPEKTORJI SO SE S POLNO PARO VRGLI NA RAČUNE IZ TUJINE

2018-07-05T12:01:18+00:00

51 držav OECD je zavezanih že letos poslati podatke o računih slovenskih rezidentov. Avtomatična izmenjava se je začela letos septembra, zato bo FURS izvedel, da računa v tujini niste prijavili – razen v primeru, da izmenjava še ni stekla, vendar je to samo stvar časa. Če torej niste prijavili svojega računa oz. dohodka v državah OECD, se lahko izognete kazni (če se inšpekcija še ni začela) tako, da se samoprijavite. Bo pa potrebno plačati vse davke, ki jih niste s pripadajočimi obrestmi od dohodka, kateri je predmet obdavčitve v Sloveniji. FURS zato svetuje, da vsi rezidenti Slovenije čim prej prijavijo svoje dohodke v tujini, sicer sledijo sankcije v obliki kazni. »Vsak zavezanec, ki ima odprt plačilni račun v tujini, ga mora v skladu z zakonom o finančni upravi v osmih dneh od odprtja prijaviti finančnemu uradu«.

DAVČNI INŠPEKTORJI SO SE S POLNO PARO VRGLI NA RAČUNE IZ TUJINE2018-07-05T12:01:18+00:00

PAKET DAVČNIH NOVOSTI

2018-07-05T12:02:42+00:00

Poslanci bodo v kratkem glasovali o paketu davčnih sprememb. Naredili smo seznam glavnih novosti pri davkih in prispevkih, ki jih lahko kmalu pričakujete: - NORMIRANI ESPEJI: Obdavčitev kljub drugačnim napovedim ostaja nespremenjena, torej cedularna (prihodki espejev normirancev se ne vštevajo v dohodnino), normirani odhodki pa so 80-odstotni (davčna osnova je torej petina letnih prihodkov). Spremembe so, da pri tem, kakšna je toleranca pri preseganju prihodkov, kar pomeni, da bo moral zavezanec izstopiti iz sistema, če bo imel v dveh zaporednih letih skupno več kot 300 tisoč evrov prihodkov, davčno priznanih pa bo največ 80 tisoč evrov odhodkov za običajne espeje in 40 tisoč evrov za popoldance. Mož in žena ne bosta mogla imeti vsak svojega normiranega espeja tako kot zdaj, torej brez težav. Po novem bo Furs sešteval prihodke povezanih oseb. Zakon morajo potrditi še poslanci.

PAKET DAVČNIH NOVOSTI2018-07-05T12:02:42+00:00

SPREMEMBE ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA PRINAŠAJO

2018-07-05T12:09:23+00:00

Dodaten ukrep inšpektorjev ob ugotovitvi, da se je delo opravljalo na podlagi pogodb civilnega prava ob podanih elementih delovnega razmerja. Gre za pooblastilo inšpektorju za delo, da ob izdaji prepovedne odločbe izda še odredbo, da delodajalec delavcu v roku 3 delovnih dni vroči vsebinsko ustrezno pogodbo o zaposlitvi (ustrezna mora biti ugotovljenemu dejanskemu stanju). S tem ukrepom se zasleduje preprečevanje nelegalne uporabe atipičnih oblik dela.

SPREMEMBE ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA PRINAŠAJO2018-07-05T12:09:23+00:00

REGRES ZA LETNI DOPUST 2017

2018-07-05T12:10:48+00:00

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je potrebno zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Minimalen znesek izplačila je določen z višino minimalne plače (804,96 €). V kolikor imate v internih aktih določeno, da se vežete na eno izmed spodaj navedenih kolektivnih pogodb, upoštevajte pripadajoč znesek. Regres za letni dopust je potrebno izplačati do 01.07.2017, v primeru likvidnostnih težav do 1.11.2017.

REGRES ZA LETNI DOPUST 20172018-07-05T12:10:48+00:00

NOVI DATUMI V 2017!

2018-07-05T12:12:38+00:00

Samostojni podjetniki v letu 2017 pridobite dodatnih 5 dni za plačilo prispevkov. Rok za oddajo PODO – OPSVZ obrazca ostaja enak, torej 15. v mesecu, podaljša pa se rok za PLAČILO le teh in sicer do 20. v mesecu. · Vsi delodajalci, boste prispevke za zaposlene lahko poravnali s petdnevnim zamikom, kar pomeni da: - Če izplačate plačo 10. v mesecu, je rok za plačilo prispevkov 15. v mesecu - Če izplačate plačo 18. v mesecu, je skrajni rok za plačilo prispevkov 23. v mesecu. Rok za oddajo REK obrazcev ostaja nespremenjen, torej najkasneje na dan izplačila (skrajni rok – 18. v mesecu).

NOVI DATUMI V 2017!2018-07-05T12:12:38+00:00

DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST

2018-07-05T12:14:16+00:00

S spremembo Zakona o dohodnini – 12. točka prvega odstavka 44. člena - se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku je to trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno). Pogoji za davčno ugodnejšo obravnavo so določeni z davčno zakonodajo. Del plače za poslovno uspešnost, se veže na uspešnost izplačevalca, ki mora določiti kriterije in merila za izplačilo plače za poslovno uspešnost.

DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST2018-07-05T12:14:16+00:00