DAVČNI INŠPEKTORJI SO SE S POLNO PARO VRGLI NA RAČUNE IZ TUJINE

51 držav OECD je zavezanih že letos poslati podatke o računih slovenskih rezidentov. Avtomatična izmenjava se je začela letos septembra, zato bo FURS izvedel, da računa v tujini niste prijavili – razen v primeru, da izmenjava še ni stekla, vendar je to samo stvar časa.

Če torej niste prijavili svojega računa oz. dohodka v državah OECD, se lahko izognete kazni (če se inšpekcija še ni začela) tako, da se samoprijavite. Bo pa potrebno plačati vse davke, ki jih niste s pripadajočimi obrestmi od dohodka, kateri je predmet obdavčitve v Sloveniji. FURS zato svetuje, da vsi rezidenti Slovenije čim prej prijavijo svoje dohodke v tujini, sicer sledijo sankcije v obliki kazni. »Vsak zavezanec, ki ima odprt plačilni račun v tujini, ga mora v skladu z zakonom o finančni upravi v osmih dneh od odprtja prijaviti finančnemu uradu«.

Fizične osebe prijavijo plačilni račun iz tujine na obrazcu DR-02. Fizične osebe, ki opravljajo dejavnost, prijavijo plačilni račun iz tujine, ki je odprt za namene opravljanja dejavnosti, na obrazcu DR-03. Pravne osebe prijavijo plačilni račun iz tujine na obrazcu DR-04.

Za račune odprte pri tuji banki letos (2017) je le-ta zavezana poročati šele v letu 2018, kot tudi v nekaterih primerih, če je bil odprt pred 1. 1. 2016 in gre za nižje vrednosti (pod milijon ameriških dolarjev).

Davkarija bo dobila naslednje podatke o plačanih računih v državah OECD: imetnikih finančnih računov v tujini (fizičnih in pravnih osebah) s podatkom o stanju na računu; v primeru depozitnih računov bo prejela podatek o skupnem bruto znesku obresti v koledarskem letu; v primeru skrbniških računov bo poleg obresti še podatek o dividendah ali drugih dohodkih vplačanih ali pripisanih na račun. Stanje ali vrednost računa se določi na zadnji dan koledarskega leta ali drugega ustreznega poročevalskega obdobja. Podatki bodo vsebovali podatke o novih računih (po 1. 1. 2016 kakor tudi odprtih pred 31. 12. 2015 in so bili na ta datum še odprti).

Odveč je bojazen, da bi dobili ob samoprijavi tako imenovani 70% utajevalski davek, saj se le-ta obračuna samo, če ne znate dokazati izvora neprijavljenega zaslužka. Plačali boste razliko med tam plačano dohodnino in slovensko dohodnino s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.

Z globo od 250 do 400 evrov se kaznuje posameznik, če se z zakonom ne vloži ali ne vloži v zakonskem roku davčne napovedi. Od 400 do 5.000 evrov se kaznuje posamezni, če v davčni napovedi navede neresnične, nepravilne ali nepopolne podatke. Zastaralni rok neprijavljenega dohodka v tujini poteče v petih letih po prejemu odločbe v tujini.

Od tistih, ki zaslužkov v tujini niste prijavili, bo FURS verjetno zahteval plačilo davka in od tistih, za katere so ugotovili da goljufajo, bo zahteval kazen in naknadno zaračunane davke.

Vir: Finance.si

Najnovejši prispevki

Pošljite nam povpraševanje

Za okvirni izračun cene nam pošljite povpraševanje.
Ponudbo vam bomo poslali po pošti ali na vaš elektronski naslov.

povpraševanje
2018-07-05T12:01:18+00:00