DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST

S spremembo Zakona o dohodnini – 12. točka prvega odstavka 44. člena –  se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku je to trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno). Pogoji za davčno ugodnejšo obravnavo so določeni z davčno zakonodajo. Del plače za poslovno uspešnost, se veže na uspešnost izplačevalca, ki mora določiti kriterije in merila za izplačilo plače za poslovno uspešnost.

Po Zakonu o dohodnini – Zdoh-2 – se del plače za poslovno uspešnost izvzame iz davčne osnove dohodka iz delovnega razmerja in sicer do višine 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Ugodnejša davčna obravnava se nanaša na izplačila dela plače za poslovno uspešnost, ki bodo izplačana enkrat v koledarskem letu po 1. 1. 2017 vsem upravičenim delavcem hkrati, pod pogojem da:

  • je pravica do izplačila dela plače določena v splošnem aktu delodajalca, s katerim so delavci vnaprej seznanjeni in imajo vsi pravico do izplačila. Pogoji in merila za pridobitev pravice do dela plače so enotni za vse delavce

ali

  • je pravica do izplačila dela plače določena v kolektivni pogodbi, v kateri so določena merila za pridobitev pravic do izplačila, ki ne rabijo biti enotna za vse delavce in ni nujno, da imajo vsi delavci pravico do dela plače za poslovno uspešnost.

Določba ne zahteva, da vsi delavci dobijo izplačan enak znesek temveč, da del plače za poslovno     uspešnost prejmejo vsi delavci, ki izpolnjujejo vnaprej določene in znane pogoje. V primeru, ko gre za akt, delodajalec sam določi pogoje in kriterije, ki jih v aktu opredeli in morajo biti enaki za vse delavce. Ko so pravice in merila določene v kolektivni pogodbi, gre za drugačen položaj, saj so delavci vključeni v nastajanje le te in zato ni nujno, da imajo vsi delavci pravico do dela plače za poslovno uspešnost.

Ugodnejša davčna obravnava za del plače za poslovno uspešnost velja, za enkratno izplačilo v koledarskem letu, za vse upravičene delavce hkrati. To pomeni, da v primeru, da se del plače izplača v večkratnih zneskih, ugodnost velja le za prvo izplačilo.

Ker se del plače za poslovno uspešnost mora obravnavati kot plačo, se mora izplačilo izvršiti v denarni obliki.

Če je pravica do dela plače za poslovno uspešnost določena samo v individualni pogodbi, se za to izplačilo ne upošteva ugodnejša davčna obravnava.

Prispevki za socialno varnost delodajalca in delojemalca se obračunajo in plačajo od celotnega dela plače za poslovno uspešnost.

V davčno osnovo pa se ne všteva celotni dohodek temveč le del, ki presega 70 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji. Od tega zneska se tudi obračuna in plača akontacija dohodnine.

Vir: www.fu.gov.si

Najnovejši prispevki

Pošljite nam povpraševanje

Za okvirni izračun cene nam pošljite povpraševanje.
Ponudbo vam bomo poslali po pošti ali na vaš elektronski naslov.

povpraševanje
2018-07-05T12:14:16+00:00