NAMENITEV DELA DOHODNINE

Davčni zavezanci lahko do 0,5% dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo (plače…), namenite za financiranje splošno-koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank. Namenite lahko enemu ali največ petim upravičencem, ki so objavljeni na Seznamu upravičencev do donacij za leto 2017 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2000/sklep-o-objavi-seznama-upravicencev-do-donacij-za-leto-2017).

Zahtevo za namenitev dela dohodnine za donacije je možno oddati kadar koli preko sistema eDavki, pisno ali ustno na zapisnik pri finančnem organu. Obrazec zahteve je objavljen na spletni strani FURS (http://www.fu.gov.si/fileadmin/Internet/Davki_in_druge_dajatve/Podrocja/Dohodnina/ Letna_odmera_dohodnine/Obrazci/Zahteva_za_namenitev_dela_dohodnine_za_donacije.pdf).

Vložena zahteva velja do preklica ali do spremembe zahteve, kar pomeni, da zavezancu za dohodnino ni treba vsako leto vlagati nove zahteve. Vloži jo v primeru, da jo vlaga prvič ali če želi del dohodnine nameniti komu drugemu.

Rok za oddajo vloge je načeloma kadarkoli, vendar, če želimo, da se prejemnika dela dohodnine upošteva že za letošnjo dohodnino, je potrebno vlogo oddati do konca tega leta.

Naslovi davčnih uradov:

– FURS Ptuj, Trstenjakova ulica 2A, 2250 Ptuj

– FURS Maribor, Titova cesta 10, 2502 Maribor

– FURS Ormož, Ptujska cesta 8, 2270 Ormož

Vir: www.racunovodja.com

Najnovejši prispevki

Pošljite nam povpraševanje

Za okvirni izračun cene nam pošljite povpraševanje.
Ponudbo vam bomo poslali po pošti ali na vaš elektronski naslov.

povpraševanje
2018-07-05T12:00:00+00:00