Novice2018-07-05T11:37:31+00:00
1007, 2020

ZAKON O INTERVENTNIH UKREPIH ZA OMILITEV IN ODPRAVO POSLEDIC EPIDEMIJE COVID-19 PK4

1.0 Ukrep delnega povračila nadomestil plače Podaljšanje ukrepa čakanja na delo do 31.07.2020 z možnostjo podaljšanj do 30.09.2020 Upravičeni delodajalci Do ukrepa so upravičeni tisti delodajalci, ki jim bodo po njihovi oceni prihodki v letu 2020 zaradi epidemije upadli za več kot 10 %, glede na leto 2019 in je njihova glavna dejavnost uvrščena po SKD med. Pogoji, obveznosti in omejitve delodajalca pri uveljavljanju ukrepa delnega povračila nadomestil plače: [...]

2111, 2019

V LETU 2020 SE OBETAJO DAVČNE SPREMEMBE

V LETU 2020 SE OBETAJO DAVČNE SPREMEMBE kap     Z novim letom (2020), bo prišlo do sprememb v obdavčitvi tako dohodkov iz kapitala kot tudi dohodkov iz zaposlitve. Spremembe bodo tudi na področju efektivne davčne stopnje podjetij in podjetnikov. Obdavčitev plač Prišlo bo do sprememb zneska splošne olajšave, nekoliko se dvigajo tudi davčni razredi. Spremembe so minimalne in ne bodo kaj dosti vplivale na višje izplačilo plač. Npr. ob povprečni [...]

2307, 2019

MOBILNA APLIKACIJA eDAVKI PRIPOMOGLA K ZMANJŠANJU NEPLAČEVANJA PRISPEVKOV

Če si zavezanec na svoj mobilni telefon naloži aplikacijo eDavki in mu delodajalec za pretekli mesec ni obračunal in/ali plačal prispevkov za socialno varnost, bo o tem na svoj telefon dobil obvestilo. Nikakršna aktivnost z njegove strani ni potrebna, saj Finančna uprava RS obvešča samoiniciativno. Dejstvo, da so delavci sproti seznanjeni o morebitnih neplačanih prispevkih, vpliva tudi na vedenje delodajalcev. Doslej so tistim delavcem, ki so registrirani v mobilno [...]

1705, 2018

OBVESTILO SLOVENCEM, KI ŽIVIJO V TUJINI IN IMAJO V SLOVENIJI ŠE VEDNO URADNO PRIJAVLJENO STALNO PREBIVALIŠČE

Ureditev rezidentskega statusa in druge davčne obveznosti. Slovenci, ki imajo v Sloveniji uradno prijavljeno stalno prebivališče, dejansko pa že dlje časa živijo v tujini ali pa so se iz Slovenije odselili za stalno, si lahko uredijo svoj rezidentski status pri Finančni upravi RS (FURS) z vložitvijo vloge (dopisa) oziroma v obliki izpolnjenega Vprašalnika: Ugotovitev rezidentskega statusa - odhod iz Republike Slovenije.

2401, 2018

ODMERA NUSZ ZA LETO 2018

Finančna uprava RS začenja s pripravami na odmero nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ) za leto 2018. Zavezanci morate občino, na katerem območju leži vaša nepremičnina, seznaniti s spremembami (lastništva, neposrednega uporabnika, podatkov o nepremičnini…). Le tako bo občina lahko davčnemu organu posredovala prave podatke za odmero NUSZ, čemur bo sledila pravilna odmera NUSZ.

2112, 2017

NAMENITEV DELA DOHODNINE

Davčni zavezanci lahko do 0,5% dohodnine, odmerjene od dohodkov, ki se vštevajo v letno davčno osnovo (plače…), namenite za financiranje splošno-koristnih namenov, reprezentativnih sindikatov ali političnih strank. Namenite lahko enemu ali največ petim upravičencem, ki so objavljeni na Seznamu upravičencev do donacij za leto 2017 (https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2017-01-2000/sklep-o-objavi-seznama-upravicencev-do-donacij-za-leto-2017).

1112, 2017

DAVČNI INŠPEKTORJI SO SE S POLNO PARO VRGLI NA RAČUNE IZ TUJINE

51 držav OECD je zavezanih že letos poslati podatke o računih slovenskih rezidentov. Avtomatična izmenjava se je začela letos septembra, zato bo FURS izvedel, da računa v tujini niste prijavili – razen v primeru, da izmenjava še ni stekla, vendar je to samo stvar časa. Če torej niste prijavili svojega računa oz. dohodka v državah OECD, se lahko izognete kazni (če se inšpekcija še ni začela) tako, da se samoprijavite. Bo pa potrebno plačati vse davke, ki jih niste s pripadajočimi obrestmi od dohodka, kateri je predmet obdavčitve v Sloveniji. FURS zato svetuje, da vsi rezidenti Slovenije čim prej prijavijo svoje dohodke v tujini, sicer sledijo sankcije v obliki kazni. »Vsak zavezanec, ki ima odprt plačilni račun v tujini, ga mora v skladu z zakonom o finančni upravi v osmih dneh od odprtja prijaviti finančnemu uradu«.

1411, 2017

PAKET DAVČNIH NOVOSTI

Poslanci bodo v kratkem glasovali o paketu davčnih sprememb. Naredili smo seznam glavnih novosti pri davkih in prispevkih, ki jih lahko kmalu pričakujete: - NORMIRANI ESPEJI: Obdavčitev kljub drugačnim napovedim ostaja nespremenjena, torej cedularna (prihodki espejev normirancev se ne vštevajo v dohodnino), normirani odhodki pa so 80-odstotni (davčna osnova je torej petina letnih prihodkov). Spremembe so, da pri tem, kakšna je toleranca pri preseganju prihodkov, kar pomeni, da bo moral zavezanec izstopiti iz sistema, če bo imel v dveh zaporednih letih skupno več kot 300 tisoč evrov prihodkov, davčno priznanih pa bo največ 80 tisoč evrov odhodkov za običajne espeje in 40 tisoč evrov za popoldance. Mož in žena ne bosta mogla imeti vsak svojega normiranega espeja tako kot zdaj, torej brez težav. Po novem bo Furs sešteval prihodke povezanih oseb. Zakon morajo potrditi še poslanci.

1411, 2017

SPREMEMBE ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA PRINAŠAJO

Dodaten ukrep inšpektorjev ob ugotovitvi, da se je delo opravljalo na podlagi pogodb civilnega prava ob podanih elementih delovnega razmerja. Gre za pooblastilo inšpektorju za delo, da ob izdaji prepovedne odločbe izda še odredbo, da delodajalec delavcu v roku 3 delovnih dni vroči vsebinsko ustrezno pogodbo o zaposlitvi (ustrezna mora biti ugotovljenemu dejanskemu stanju). S tem ukrepom se zasleduje preprečevanje nelegalne uporabe atipičnih oblik dela.

706, 2017

REGRES ZA LETNI DOPUST 2017

Skladno z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) je potrebno zaposlenim izplačati regres za letni dopust. Minimalen znesek izplačila je določen z višino minimalne plače (804,96 €). V kolikor imate v internih aktih določeno, da se vežete na eno izmed spodaj navedenih kolektivnih pogodb, upoštevajte pripadajoč znesek. Regres za letni dopust je potrebno izplačati do 01.07.2017, v primeru likvidnostnih težav do 1.11.2017.

2301, 2017

NOVI DATUMI V 2017!

Samostojni podjetniki v letu 2017 pridobite dodatnih 5 dni za plačilo prispevkov. Rok za oddajo PODO – OPSVZ obrazca ostaja enak, torej 15. v mesecu, podaljša pa se rok za PLAČILO le teh in sicer do 20. v mesecu. · Vsi delodajalci, boste prispevke za zaposlene lahko poravnali s petdnevnim zamikom, kar pomeni da: - Če izplačate plačo 10. v mesecu, je rok za plačilo prispevkov 15. v mesecu - Če izplačate plačo 18. v mesecu, je skrajni rok za plačilo prispevkov 23. v mesecu. Rok za oddajo REK obrazcev ostaja nespremenjen, torej najkasneje na dan izplačila (skrajni rok – 18. v mesecu).

3011, 2016

DEL PLAČE ZA POSLOVNO USPEŠNOST

S spremembo Zakona o dohodnini – 12. točka prvega odstavka 44. člena - se uvaja posebna davčna obravnava dela plače za poslovno uspešnost (v pogovornem jeziku je to trinajsta plača, božičnica, letna nagrada in podobno). Pogoji za davčno ugodnejšo obravnavo so določeni z davčno zakonodajo. Del plače za poslovno uspešnost, se veže na uspešnost izplačevalca, ki mora določiti kriterije in merila za izplačilo plače za poslovno uspešnost.

Pošljite nam povpraševanje

Za okvirni izračun cene nam pošljite povpraševanje.
Ponudbo vam bomo poslali po pošti ali na vaš elektronski naslov.

povpraševanje