PAKET DAVČNIH NOVOSTI

Poslanci bodo v kratkem glasovali o paketu davčnih sprememb. Naredili smo seznam glavnih novosti pri davkih in prispevkih, ki jih lahko kmalu pričakujete:

NORMIRANI ESPEJI: Obdavčitev kljub drugačnim napovedim ostaja nespremenjena, torej cedularna (prihodki espejev normirancev se ne vštevajo v dohodnino), normirani odhodki pa so 80-odstotni (davčna osnova je torej petina letnih prihodkov). Spremembe so, da pri tem, kakšna je toleranca pri preseganju prihodkov, kar pomeni, da bo moral zavezanec izstopiti iz sistema, če bo imel v dveh zaporednih letih skupno več kot 300 tisoč evrov prihodkov, davčno priznanih pa bo največ 80 tisoč evrov odhodkov za običajne espeje in 40 tisoč evrov za popoldance. Mož in žena ne bosta mogla imeti vsak svojega normiranega espeja tako kot zdaj, torej brez težav. Po novem bo Furs sešteval prihodke povezanih oseb. Zakon morajo potrditi še poslanci.

– DRUGAČNA DODATNA SPLOŠNA OLAJŠAVA: Spremenil se bo sistem izračunavanja splošne olajšave, če bodo poslanci potrdili vladni predlog. Te spremembe pridejo v poštev samo za zaslužke, ki se vštevajo v dohodnino. Osnovna bo sicer za večino dohodninskih zavezancev 3.303 evre. Zdaj obstajata še dodatni splošni olajšavi za tiste, ki zaslužijo najmanj. Težava pa je v tem, da takšni dodatni olajšavi pomenita, da zavezanec, ki denimo zgolj za en evro preseže določen dohodkovni prag, izgubi pravico do najvišje dodatne splošne olajšave oziroma pravico do dodatne splošne olajšave. Takšni prehodi so lahko zelo problematični, saj povišanje bruto plače delavca lahko pomeni nižjo neto plačo kot pred povišanjem. Zato zdaj finančno ministrstvo predlaga, da se dodatna olajšava od meje 11.166,37 evra bruto dohodka do meje 13.316,83 evra določa linearno. Tako se bo za vsak dodaten evro dohodka olajšava postopoma zniževala za 1,49601 evra.

– VIŠJE MINIMALNE PLAČE IN SOCIALA: Na ministrstvu za delo so predlagali zvišanje denarne socialne pomoči za dobro desetino, z 297,53 na 331,26 evra. Izplačevati naj bi jo začeli maja prihodnje leto. Že januarja pa se obeta tudi dvig minimalne plače (ta je zdaj 805 evrov bruto), a o formuli na ministrstvu še molčijo. To bi lahko bil udarec za del gospodarstva. Ob tem dodajmo – seveda smo za višje plače, a toliko višje, kot si jih podjetje lahko privošči. In tu nastopijo delavska, sindikalna gibanja v podjetjih, če gre za izkoriščanje delavcev. Ne pa, da se zakonsko določa raven, ki je marsikdo od delodajalcev ne more preživeti. S tem pa tudi delojemalci ne, saj ne bo služb. Spreminjajo pa tudi lestvico, s katero se določa višina denarne socialne pomoči oziroma varstvenega dodatka.

MANJ OBDAVČENE BOŽIČNICE: Božičnice oziroma del plače za poslovno uspešnost bi do višine povprečne plače v Sloveniji (doslej do 70 odstotkov, kot regres) oprostili plačila dohodnine, je skupni predlog sindikatov in gospodarske zbornice. Odločitev bodo sprejeli še letos, da bodo lahko podjetja to možnost uveljavila že pri izplačilih januarja. Torej če boste božičnice dobili novembra ali decembra, bodo neto izplačila nižja, kot če bi jih januarja. Seveda, če bodo zakonske spremembe poslanci potrdili. Ob tem dodajmo, da bodo božičnice oziroma 13. plače normalno obremenjene s prispevki. Ti znašajo 22,1 odstotka bruto plače in 16,1 odstotka na bruto plačo. Povprečna bruto plača znaša nekaj nad 1.600 evrov bruto.

– NAPOTENI DELAVCI IN DELAVCI IZ TUJINE: Po novem bi davčno ugodnejšo obravnavo imele napotitve na začasno delo v tujino, ki trajajo nepretrgoma do največ 30 dni, kraj napotitve pa je od običajnega kraja opravljanja dela oddaljen toliko, da dnevne migracije niso več ekonomsko smiselne. Spremembe pa bodo tudi pri delavcih, ki iz tujine prihajajo k nam. Po novem se bodo lahko tujci zaposlovali samo za polni delovni čas, lažje bo zaposlovanje tujcev iz tretjih držav v okviru kapitalsko povezanih podjetij, manjše kršitve podjetij pa ne bodo onemogočile zaposlovanja tujcev.

DAVČNE BLAGAJNE: Zavezanci, ki so doslej pri davčnem potrjevanju računov prehodno uporabljali vezane knjige računov in podatke davčnemu organu sporočali enkrat na mesec, bodo po predlogu novele zakona o davčnem potrjevanju računov to lahko počeli tudi v prihodnje. Po trenutni ureditvi bi sicer vezane knjige računov ugasnile s koncem tega leta.

– TURISTIČNE ČLANARINE IN TAKSE: V novi strategiji slovenskega turizma je zapisano, da bi uvedli turistično članarino. Gre za lokalni davek za podjetja. Lokalni davek bi plačevala vsa podjetja, ki dohodek ustvarjajo neposredno na podlagi turistične dejavnosti na neki destinaciji, ter tudi izbor podjetij, ki dohodek iz teh dejavnosti ustvarjajo posredno. Osnova za davek bi bili skupni prihodki podjetja, ni pa v strategiji navedeno, kolikšna bi bila stopnja. Dobili bomo lahko še višje turistične takse, ki jih plačujejo oziroma plačujemo turisti. To seveda podraži turistično storitev. Turistične takse bi lahko bile tudi do trikrat višje. Z 1,265 evra bi jih lahko zvišali na tri evre, v glavnih turističnih središčih, denimo v Piranu, Ljubljani, pa kar na štiri evre.

– OBČINSKE TAKSE NA ZEMLJIŠČA: Pred kratkim sprejeti novi zakon o urejanju prostora predvideva novo občinsko takso za nezazidana stavbna zemljišča. Ta bi znašala največ 0,3 evra na kvadratni meter, določale pa jo bodo občine. Za 400 kvadratnih metrov veliko prazno zazidljivo parcelo bi lahko letno plačali 120 evrov novega davka. Zakon stopi v veljavo sredi prihodnjega leta, zato lahko morebitno obremenitev pričakujete šele v letu 2019 za leto 2018. Kot pojasnjujejo na okoljskem ministrstvu, se taksa ne bo plačevala za vsa nezazidana zemljišča, ampak le za tista, ki so vsaj tri leta že polno komunalno opremljena, pa se na njih še ni začela gradnja oziroma ni bilo izdano gradbeno dovoljenje.

NUSZ: Država že leta poskuša in ne uspe vpeljati davka na nepremičnine. Tako še vedno plačujemo nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, ki je bilo nekaj časa zamrznjeno – torej ga občine niso smele spreminjati, od lani pa je spet odmrznjeno. To pomeni, da imajo občine pri oblikovanju NUSZ precej proste roke, spreminjajo lahko tudi odloke. In tako ne morete vedeti, koliko tega »davka« boste plačali prihodnje leto.

– ZDRAVSTVENI PRISPEVKI: No, novih zdravstvenih prispevkov skoraj gotovo še ne bomo dobili prihodnje leto. A govori in ugiba se vse mogoče. Predlogi zdravstvene ministrice Milojke Kolar Celarc pa seveda ne skrivajo ne povišanja prispevkov za zdravstvo kot tudi ne novih prispevkov. Verjetno bomo sčasoma dobili še enega za dolgotrajno oskrbo.

Vir: www.finance.si

Najnovejši prispevki

Pošljite nam povpraševanje

Za okvirni izračun cene nam pošljite povpraševanje.
Ponudbo vam bomo poslali po pošti ali na vaš elektronski naslov.

povpraševanje
2018-07-05T12:02:42+00:00