SPREMEMBE ZAKONA O INŠPEKCIJI DELA PRINAŠAJO

Dodaten ukrep inšpektorjev ob ugotovitvi, da se je delo opravljalo na podlagi pogodb civilnega prava ob podanih elementih delovnega razmerja. Gre za pooblastilo inšpektorju za delo, da ob izdaji prepovedne odločbe izda še odredbo, da delodajalec delavcu v roku 3 delovnih dni vroči vsebinsko ustrezno pogodbo o zaposlitvi (ustrezna mora biti ugotovljenemu dejanskemu stanju). S tem ukrepom se zasleduje preprečevanje nelegalne uporabe atipičnih oblik dela.

Delavec ima pravno varstvo v primeru ne izročitve predloga pogodbe o zaposlitvi ali v primeru izročitve neustreznega predloga pogodbe o zaposlitvi. V kolikor delodajalec ne spoštuje odredbe inšpektorja, je predvidena denarna sankcija. Možnost inšpektorja, da lahko z odločbo prepove opravljanje dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabo sredstev za delo do odprave nepravilnosti, če dvakrat v obdobju enega leta pravnomočno ugotovi, da delodajalec ni izplačal plače v skladu z določbami o plačilnem dnevu.

Pri tem novem ukrepu inšpektorja gre za prepoved opravljanja dela delavcev ali delovnega procesa oziroma uporabe sredstev za delo v delu in obsegu, kjer so te nepravilnosti ugotovljene in ne pri celotnem poslovnem subjektu. S tem ukrepom zaostrujemo nadzor nad kršitvami v zvezi s plačilom za delo, ki so najpogostejše ugotovljene kršitve s strani inšpektorata od leta 2009 dalje.

Vir: Urad vlade RS za komuniciranje. Ljubljana, 8. 6. 2017; MDDSZ

Najnovejši prispevki

Pošljite nam povpraševanje

Za okvirni izračun cene nam pošljite povpraševanje.
Ponudbo vam bomo poslali po pošti ali na vaš elektronski naslov.

povpraševanje
2018-07-05T12:09:23+00:00