V LETU 2020 SE OBETAJO DAVČNE SPREMEMBE

kap     Z novim letom (2020), bo prišlo do sprememb v obdavčitvi tako dohodkov iz kapitala kot tudi dohodkov iz zaposlitve. Spremembe bodo tudi na področju efektivne davčne stopnje podjetij in podjetnikov.

Obdavčitev plač

Prišlo bo do sprememb zneska splošne olajšave, nekoliko se dvigajo tudi davčni razredi. Spremembe so minimalne in ne bodo kaj dosti vplivale na višje izplačilo plač. Npr. ob povprečni plači (cca. 1.682€  bruto), bo posameznik deležen za nekaj več kot 140€ višjega izplačila.

Splošna olajšava se s 3.302,70 evra zvišuje na 3.500 evrov. Za zavezance s skupnim dohodkom do višine 13.316,83 evra pa se bo določala linearno.

Minimalna plača

V začetku prihodnjega leta, se bo minimalna plača zvišala na 940,58€ bruto oz. 700€ neto. Iz definicije minimalne plače bodo izvzeti vsi dodatki, še zadnja dva in sicer za delovno dobo in poslovno uspešnost.

Obdavčitev dohodkov iz kapitala

Dobiček iz kapitala

Za Prodajo deleža, delnic točk vzajemnega sklada, nepremičnin*, se glede na obdobje imetništva kapitala spreminja dohodnina in sicer:

leta imetništva kapitala do sedaj po novem
do 5 let 25,00% 27,50%
po 5 let do 10 let 15% 20%
od 10 let do 15 let 10% 15%
od 15 let do 20 let 5% 10%
nad 20 let 0% 0%

*ne velja, če prodajate nepremičnino v kateri živite 3 leta in imate v njej prijavljeno stalno prebivališče

Dividende in obresti

Tako za obresti* kot dividende velja, da stopnja pri izplačilu teh vrst dohodkov spreminja iz 25,00% na 27,5%.

*pri obrestih velja oprostitev pri izplačilu do 1.000€ v kolikor jih fizična oseba prejme pri bankah in hranilnicah iz Slovenije in drugih držav EU

Najemnine- dohodek fizične osebe od oddaje nepremičnine

Za obdavčitev najemnin, bo tudi v prihodnje veljalo, da se lahko najemodajalec odloči ali bo uveljavljal dejanske stroške ali pa normirane. Pri normiranih, se povečuje odstotek priznanih stroškov in sicer iz 10% na 15%, vendar se hkrati tudi zvišuje davčna stopnja iz 25% na 27%.

Pri zaračunani letni najemnine v znesku 5.000 eur letno, bi po trenutni ureditvi plačali 1.125€ po novi pa 1.169€.

Podjetja in samostojni podjetniki

Tako pri pravnih osebah (d.o.o…) , kot tudi fizičnih osebah z dejavnostjo (s.p.), se uvaja minimalna efektivna obdavčitev.

Podjetja

Minimalna efektivna stopnja davka od dohodka pravnih oseb (davka na dobiček) bo najmanj 7%. Slednje pomeni, da se bodo olajšave lahko uveljavljale  do max. 63% davčne osnove.

Primer:

do sedaj po novem omejitev olajšave na 63% davčne osnove
Prihodki 100.000 100.000
Odhodki (davčno priznani) 95.000 95.000
Davčna osnova 5.000 5.000
Olajšave (predpostavimo, da jih podjetje lahko uveljavlja v znesku 5.000) 5.000 3.150
Osnova za davek 0 1.850
Davek 19% 0 352

Podjetniki

Za podjetnike normirance ostaja vse enako. Za tiste, ki pa so obdavčeni po dejanskih stroških, pa velja enaka omejitev kot za podjetja in sicer 63% davčne osnove. Potrebno, je poudariti, da omejitev ne velja za splošno olajšavo in olajšave za vzdrževane družinske člane.

Primer:

do sedaj po novem omejitev olajšave na 63% davčne osnove v navedenem primeru ne igra vloge
Prihodki podjetnika 100.000 100.000
Odhodki (davčno priznani) podjetnika 90.000 90.000
Davčna osnova 10.000 10.000
Olajšave (predpostavimo, da jih podjetje lahko uveljavlja v znesku 5.000) 5.000 5.000
Osnova za dohodnino 5.000 5.000
Splošna olajšava (omejitev nanjo ne vpliva) 3.500 3.500
Osnova za akontacijo dohodnine 1.500 1.500
Davek 16% 800 800

 

Najnovejši prispevki

Pošljite nam povpraševanje

Za okvirni izračun cene nam pošljite povpraševanje.
Ponudbo vam bomo poslali po pošti ali na vaš elektronski naslov.

povpraševanje
2019-11-21T14:40:22+00:00