Računovodske storitve

Računovodske storitve2022-08-08T10:55:47+00:00
Optimum de d.o.o. Računovodsko poslovna hiša logo

Računovodske storitve

Računovodske storitve in svetovanje opravljamo za različne pravno organizacijske oblike podjetij.
Za pravne osebe (d.o.o., d.n.o., k.d.), samostojne podjetnike (s.p.) in druge zasebnike.
Naše storitve prilagajamo glede na velikost in potrebe podjetij, ter strankam zagotavljamo storitev, primerno njihovi dejavnosti, obsegu in načinu poslovanja. Opravljamo lahko vse računovodske storitve ali pa le določen del računovodstva za posamezno podjetje.
 • storitve vodenja glavne knjige in pomožnih knjig,

 • storitve vodenja analitičnih evidenc kupcev in dobaviteljev,

 • spremljanje terjatev in obveznosti ter izpisi odprtih postavk,

 • storitve vodenja analitične evidence stroškov in prihodkov,

 • vodenje evidenc osnovnih sredstev, amortizacija osnovnih sredstev,

 • obračun davka na dodano vrednost,

 • vodenje davčnih knjig in evidenc ter izdelava davčnih bilanc in poročil,

 • obračun osebnih prejemkov,

 • izdelava zahtevkov za refundacijo plač in prispevkov,

 • obračun potnih stroškov, bonitet, odpravnin, regresov,
 • obračun podjemnih pogodb, avtorskih honorarjev, študentskih napotnic,
 • izdelava izkaza poslovnega izida, bilance stanja, bilančnega dobička oz. izgube, gibanja kapitala, denarnih tokov itd.,
 • obračun zamudnih obresti,
 • izdelava poročil za Statistični urad Republike Slovenije, Davčno upravo RS, AJPES, Banko Slovenije, Pokojninski in invalidski zavod RS,
 • priprava dokumentacije za pridobitev bančnih posojil,
 • kontrola poslovanja, svetovanje pri organizaciji računovodske funkcije, ter opozarjanje na računovodske nepravilnosti,
 • opravljanje elektronskega plačilnega prometa,
 • obveščanje in opozarjanje podjetij na spremembe zakonodaje,
 • druge računovodske in svetovalne storitve po želji stranke.

Pošljite nam povpraševanje

Za okvirni izračun cene nam pošljite povpraševanje.
Ponudbo vam bomo poslali po pošti ali na vaš elektronski naslov.

povpraševanje