Novice2018-07-05T11:37:31+00:00
1701, 2023

Dvig minimalne plače za 100 evrov

V petek, 13. januarja 2023, je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep ministra v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig. Skladno z obstoječim Zakonom o minimalni plači mora biti znesek minimalne plače določen v višini, ki ne sme biti nižja od 120 in ne višja od 140 odstotkov izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Upoštevaje tudi [...]

401, 2023

Obdavčitev samostojnih podjetnikov v letu 2023

Obdavčitev s.p.-klasičen Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih in je neprekinjeno zaposlena vsaj ena oseba za 9 mesecev znaša obdavčitev   % davka nad do 50.000 4 % 50.000 100.000 12 % 100.000 20 %   Obdavčitev s.p.-popoldanski Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih in ni neprekinjeno zaposlena vsaj ena oseba za 9 mesecev znaša [...]

612, 2022

Obdarovanje poslovnih partnerjev in otrok zaposlenih

Ob koncu leta se nam ponovno porajajo vprašanja kako pravilno obravnavati darila za zaposlene, njihove otroke in poslovne partnerje ter pogostitve ob koncu leta. Dejstva, ki vam bodo v pomoč pri obdarovanju ob koncu leta 2022: Dajanje daril manjših vrednosti v okviru propagandnih akcij, ne šteje za dobavo blaga za plačilo, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Vrednost darila 20 evrov brez ddv (iz [...]

1011, 2022

Regres za letni dopust

Delavec pridobi pravico do regresa za letni dopust s sklenitvijo pogodbenega razmerja. Delavci, ki so med letom sklenili pogodbo o zaposlitvi morajo prejeti regres do 31.12.2022 v višini in na način, kot ste določili delavcem katerim ste že izplačali letni dopust. Za regres velja omejitev, da je znesek 100% PP v RS za predpretekli mesec cca (1900 eur), prost tako dohodnine kot prispevkov, in da se lahko izplača v več [...]

1011, 2022

Nagrada za poslovno uspešnost

Za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost (božičnica, 13. plača), so se s 01.01.2022, spremenili pogoji in višine zneskov, za katere ni potrebno obračunati dohodnine (niso obdavčeni), so pa obremenjeni s prispevki (enako kot plača) in sicer: do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (veljalo že odsedaj), do višine 100% povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za [...]

509, 2022

Zvišanje neobdavčenega nadomestila za prehrano

V Uradnem listu RS, št. 113/2022 so bile objavljene spremembe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Od vključno 1. septembra 2022 dalje je najvišji neobdavčeni znesek za prehrano 7,96 EUR (prej 6,12 EUR). Za delojemalce, ki so prisotni deset ali več ur, pa se za ta dan znesek povračila stroškov za prehrano lahko neobdavčeno poveča za največ 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro (prej [...]

109, 2022

Obvezno elektronsko vlaganje prijav nezgod in poškodb pri delu – od 1. 9. 2022 dalje

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za javno upravo s 1. septembrom 2022 za vse poslovne subjekte uvaja obvezno elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu (ePrijave NPD) preko portala SPOT. Vsebinske informacije so zbrane na spletni strani ZZZS: ZZZS - Portal za zavezance - e-Poslovanje - prijava nezgod in poškodb pri delu V tej [...]

Pošljite nam povpraševanje

Za okvirni izračun cene nam pošljite povpraševanje.
Ponudbo vam bomo poslali po pošti ali na vaš elektronski naslov.

povpraševanje