Obdavčitev samostojnih podjetnikov v letu 2023

//Obdavčitev samostojnih podjetnikov v letu 2023
Obdavčitev s.p.-klasičen
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih in je neprekinjeno zaposlena vsaj ena oseba za 9 mesecev znaša obdavčitev  

% davka

nad do
50.000 4 %
50.000 100.000 12 %
100.000 20 %

 

Obdavčitev s.p.-popoldanski
Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih in ni neprekinjeno zaposlena vsaj ena oseba za 9 mesecev znaša obdavčitev  

% prihodkov

nad do
12.500 4 %
12.500 50.000 12 %
50.000 20 %
2023-01-17T10:17:03+00:00