Optimum

/Optimum

About Optimum

This author has not yet filled in any details.
So far Optimum has created 21 blog entries.

Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me

2024-05-30T12:23:19+00:00

Delodajalci se lahko v okviru programa »Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me+« do 31. maja 2024 prijavijo na razpis za zaposlovanje in izboljšanje zaposlitvenih možnosti brezposelnih, ki so dopolnili 30 let ali več in se težje zaposlijo. Delodajalci, ki so vsaj 12 mesecev vpisani v Poslovni register Slovenije (PRS) in imajo vsaj enega zaposlenega, lahko za zaposlitev po razpisu prejmejo subvencijo od 450 do 720 evrov na mesec oziroma sorazmerno manj, če gre za zaposlitev s krajšim delovnim časom. Pri tem mora biti sklenjeno delovno razmerje vsaj za eno leto brez prekinitve, zaposlenim pa je treba zagotoviti plačo in druge prejemke v skladu z veljavno delovnopravno zakonodajo. Delodajalci lahko ponudbe oddajo le elektronsko na Portalu za [...]

Spodbujanje zaposlovanja – Zaposli.me2024-05-30T12:23:19+00:00

Uredba o enotnem območju plačil v evrih (SEPA)

2024-05-30T12:20:43+00:00

Članice EU so dokončno potrdile uredbo o enotnem območju plačil v evrih (SEPA), ki bo omogočala takojšnja plačila ne v okviru nacionalnih držav, temveč tudi čezmejno. Uredba o takojšnjih plačilih bo omogočila prenos denarja v desetih sekundah kadarkoli v dnevu, tudi zunaj delovnega časa bank, te pa za to ne bodo smele zaračunavati višjih stroškov. Nova pravila bodo izboljšala strateško avtonomijo evropskega gospodarskega in finančnega sektorja, saj bodo pomagala zmanjšati odvisnost od finančnih institucij in infrastruktur tretjih držav. Takšna plačila so precej hitrejša od rednega elektronskega plačevanja, ki je na voljo le v času delovanja sistema za poravnavo plačil Target. Ponudniki plačilnih storitev, [...]

Uredba o enotnem območju plačil v evrih (SEPA)2024-05-30T12:20:43+00:00

Portal SPOT prehaja na enotno in edino prijavo SI-PASS

2024-05-30T12:09:11+00:00

S 30. majem 2024 prehaja portal SPOT na enotno in edino prijavo prek SI-PASS ter ob tem poziva vse uporabnike, ki uporabniškega računa SI-PASS še niso uredili, da registracijo uredijo čim prej. Za uporabnike, ki se v portal SPOT že zdaj prijavljajo prek SI-PASS, ne bo sprememb, pri čemer to ne pomeni, da se odpravlja uporaba digitalnega potrdila. Tudi pri prijavi v portal SPOT prek SI-PASS bo namreč uporaba digitalnega potrdila še naprej obvezna. Morebitno pomoč pri urejanju registracije v sistem SI-PASS lahko uporabniki poiščejo na Enotnem kontaktnem centru državne uprave: ekc@gov.si. Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) omogoča na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam negotovinsko plačevanje [...]

Portal SPOT prehaja na enotno in edino prijavo SI-PASS2024-05-30T12:09:11+00:00

Izvajanje plačilnih storitev na dan 29.3.2024

2024-03-20T11:25:19+00:00

V petek 29. marca 2024, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP), v petek 29.3.2024, ne bo izvajala: plačilnih storitev za proračunske uporabnike storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 29.3.2024, se ne prenese na naslednji delovni dan. Obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni Upravi 29.3.2024, bo pravočasno poravnana, če bo plačana 28.3.2024. Vir: www.gov.si

Izvajanje plačilnih storitev na dan 29.3.20242024-03-20T11:25:19+00:00

Obvestila o odmeri letnega dopusta

2024-03-14T14:34:08+00:00

Do 31.3.2024 morajo delodajalci pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Obvestila o odmeri letnega dopusta2024-03-14T14:34:08+00:00

Napoved dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

2024-02-06T10:12:57+00:00

Dohodek iz kapitala Do 28.02.2024 je potrebno napovedati dohodek iz kapitala dosežen v letu 2023 in sicer za dohodke iz: obresti dividend in dobička iz kapitala; za kapital se štejejo: nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju, vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja investicijski kuponi.   Dohodek iz oddajanja premoženja v najem V kolikor ste oddajali nepremičnino v najem fizični osebi, morate do 28.02.2024 napovedati dosežene dohodke iz tega naslova. Lahko se odločite za način da uveljavljate: 10 % normirane stroške ali pa dejanske stroške.

Napoved dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem2024-02-06T10:12:57+00:00

Dodatno zdravstveno zavarovanje – obvezni prispevek

2023-12-14T09:34:04+00:00

Pred kratkim je stopil v veljavo nov zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), ki bo »nadomestil« t.i. dodatno zdravstveno zavarovanje. Pričel se bo obračunavati pri plači za mesec januar 2024 in bo znašal 35,00€, nato se bo vsako leto usklajeval glede na rast povprečne bruto plače. Za mesec december, se tako vsem tistim, ki jim je podjetje plačevalo in kasneje odtegnilo od plače, dopolnilno zavarovanje ne bo več »obračunavalo«. Tisti, kateri so imeli zavarovanje urejeno tudi za družinske člane (tiste, ki se ne šolajo in so starejši od 26 let), preverite pri ZZZS njihov status. ZZZS, bo obvezni prispevek [...]

Dodatno zdravstveno zavarovanje – obvezni prispevek2023-12-14T09:34:04+00:00

Darila

2023-11-30T09:27:08+00:00

Ob koncu leta se nam ponovno porajajo vprašanja kako pravilno obravnavati darila za zaposlene, njihove otroke in poslovne partnerje ter pogostitve ob koncu leta. Dejstva, ki vam bodo v pomoč pri obdarovanju ob koncu leta 2023. Dajanje daril manjših vrednosti v okviru propagandnih akcij, ne šteje za dobavo blaga za plačilo, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Vrednost darila 20 evrov brez ddv (iz drugega odstavka 7. člena ZDDV-1) se nanaša na skupno vrednost blaga, ki ga kot darilo prejme določena oseba. Darila fizičnim osebam se po Zakonu o dohodnini, obdavčijo glede na vrednost darila [...]

Darila2023-11-30T09:27:08+00:00

Božičnica 2023 – kdaj in komu pravzaprav pripada?

2023-11-30T09:23:57+00:00

Božičnica 2023 – kdaj in komu pravzaprav pripada? Božičnica 2023 je dohodek, ki nekaterim delavcem polepša decembrske (ali novembrske) dni. Kako je z izplačilom božičnice? Je prostovoljno ali obvezno? Na kaj je treba biti pozoren glede obdavčitve? Izplačilo božičnice je ena od lepših skrbi, ki jih ima delodajalec. Komu pripada božičnica 2023? Izplačilo božičnice ni obvezno. Pripada zaposlenim, za katere to določa njihova kolektivna pogodba ali individualna pogodba o zaposlitvi. Delodajalec pa lahko to, da bo izplačana božičnica 2023, uredi tudi v ustreznem internem aktu oz. pravilniku. Božičnica 2023 – gre za plačilo za poslovno uspešnost Božičnica 2023 je sicer pogovorni izraz za [...]

Božičnica 2023 – kdaj in komu pravzaprav pripada?2023-11-30T09:23:57+00:00

Evidence delovnega časa – spremembe z 20.11.2023

2023-10-09T10:38:39+00:00

S spremembo/dopolnitvijo zakona  ZEPDSV-A, je potrebno voditi evidence delovnega časa, ne samo za delavce, ki so zaposleni, vendar tudi za vse ostale, ki se na kakršenkoli način vključujejo v delovni proces (podjemna pogodba, avtorsko delo, kratkotrajno delo, začasno in občasno delo upokojencev, študentsko delo…), skratka za vse ki pri vas opravljajo delo. Delavca, bo potrebno prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje pred opravljanjem dela (veljalo že do sedaj), kakšna bo praksa, za t.i. prijave za »nazaj« bomo videli. Dodaja se tudi obveznost pisnega obveščanja delavca o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do prejema izplačila plače. Delavec ima tudi pravico po posredovanja [...]

Evidence delovnega časa – spremembe z 20.11.20232023-10-09T10:38:39+00:00