Uncategorized

/Uncategorized

Dvig minimalne plače za 100 evrov

2023-01-17T10:21:42+00:00

V petek, 13. januarja 2023, je v Uradnem listu Republike Slovenije objavljen Sklep ministra v skladu s katerim bo bruto minimalna plača za delo opravljeno po 1. januarju 2023 znašala 1.203,36 evra, kar pomeni 12-odstotni dvig. Skladno z obstoječim Zakonom o minimalni plači mora biti znesek minimalne plače določen v višini, ki ne sme biti nižja od 120 in ne višja od 140 odstotkov izračunanih minimalnih življenjskih stroškov. Upoštevaje tudi rast cen življenjskih potrebščin, gibanje plač, gospodarske razmere oziroma gospodarsko rast in gibanje zaposlenosti. Minimalni življenjski stroški, izračunani v oktobru 2022, znašajo 669,83 evra. Minimalna plača se mora vsako leto prav [...]

Dvig minimalne plače za 100 evrov2023-01-17T10:21:42+00:00

Obdavčitev samostojnih podjetnikov v letu 2023

2023-01-17T10:17:03+00:00

Obdavčitev s.p.-klasičen Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih in je neprekinjeno zaposlena vsaj ena oseba za 9 mesecev znaša obdavčitev   % davka nad do 50.000 4 % 50.000 100.000 12 % 100.000 20 %   Obdavčitev s.p.-popoldanski Če znašajo prihodki iz dejavnosti, za leto, za katero se ugotavlja davčna osnova, v eurih in ni neprekinjeno zaposlena vsaj ena oseba za 9 mesecev znaša obdavčitev   % prihodkov nad do 12.500 4 % 12.500 50.000 12 % 50.000 20 %

Obdavčitev samostojnih podjetnikov v letu 20232023-01-17T10:17:03+00:00

Obdarovanje poslovnih partnerjev in otrok zaposlenih

2022-12-06T11:31:58+00:00

Ob koncu leta se nam ponovno porajajo vprašanja kako pravilno obravnavati darila za zaposlene, njihove otroke in poslovne partnerje ter pogostitve ob koncu leta. Dejstva, ki vam bodo v pomoč pri obdarovanju ob koncu leta 2022: Dajanje daril manjših vrednosti v okviru propagandnih akcij, ne šteje za dobavo blaga za plačilo, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Vrednost darila 20 evrov brez ddv (iz drugega odstavka 7. člena ZDDV-1) se nanaša na skupno vrednost blaga, ki ga kot darilo prejme določena oseba. Darila fizičnim osebam se po Zakonu o dohodnini, obdavčijo glede na vrednost darila [...]

Obdarovanje poslovnih partnerjev in otrok zaposlenih2022-12-06T11:31:58+00:00

Regres za letni dopust

2022-11-10T09:25:07+00:00

Delavec pridobi pravico do regresa za letni dopust s sklenitvijo pogodbenega razmerja. Delavci, ki so med letom sklenili pogodbo o zaposlitvi morajo prejeti regres do 31.12.2022 v višini in na način, kot ste določili delavcem katerim ste že izplačali letni dopust. Za regres velja omejitev, da je znesek 100% PP v RS za predpretekli mesec cca (1900 eur), prost tako dohodnine kot prispevkov, in da se lahko izplača v več delih, vse do 1. julija tekočega leta. Ker gre za davčno ugodno obravnavo, je smiselno premisliti kako in na kakšen način, ga je smiselno izplačati. Pred izplačilom, morate delavce s sklepom [...]

Regres za letni dopust2022-11-10T09:25:07+00:00

Nagrada za poslovno uspešnost

2022-11-10T09:22:26+00:00

Za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost (božičnica, 13. plača), so se s 01.01.2022, spremenili pogoji in višine zneskov, za katere ni potrebno obračunati dohodnine (niso obdavčeni), so pa obremenjeni s prispevki (enako kot plača) in sicer: do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (veljalo že odsedaj), do višine 100% povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje. Plača sestoji iz osnovane plače po pogodbi, dela plače za delovno uspešnost, dodatkov za pogoje dela, dodatka na delovno dobo)-brez bonitet. Delodajalec mora za ugodnejšo davčno obravnavo izpolnjevati naslednje [...]

Nagrada za poslovno uspešnost2022-11-10T09:22:26+00:00

Zvišanje neobdavčenega nadomestila za prehrano

2022-09-05T11:14:46+00:00

V Uradnem listu RS, št. 113/2022 so bile objavljene spremembe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Od vključno 1. septembra 2022 dalje je najvišji neobdavčeni znesek za prehrano 7,96 EUR (prej 6,12 EUR). Za delojemalce, ki so prisotni deset ali več ur, pa se za ta dan znesek povračila stroškov za prehrano lahko neobdavčeno poveča za največ 0,99 EUR za vsako dopolnjeno uro (prej 0,76 EUR). Vir: Uradni list RS

Zvišanje neobdavčenega nadomestila za prehrano2022-09-05T11:14:46+00:00

Obvezno elektronsko vlaganje prijav nezgod in poškodb pri delu – od 1. 9. 2022 dalje

2022-09-01T10:12:06+00:00

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije v sodelovanju z Inšpektoratom RS za delo, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter Ministrstvom za javno upravo s 1. septembrom 2022 za vse poslovne subjekte uvaja obvezno elektronsko vlaganje Prijav nezgod in poškodb pri delu (ePrijave NPD) preko portala SPOT. Vsebinske informacije so zbrane na spletni strani ZZZS: ZZZS - Portal za zavezance - e-Poslovanje - prijava nezgod in poškodb pri delu V tej povezavi je novica MJU glede urejanja pooblastil za novi postopek: Uvedba elektronske prijave nezgode in poškodbe pri delu – na voljo je obrazec za urejanje pooblastil za dostop do novega e-postopka [...]

Obvezno elektronsko vlaganje prijav nezgod in poškodb pri delu – od 1. 9. 2022 dalje2022-09-01T10:12:06+00:00