Uncategorized

/Uncategorized

Izvajanje plačilnih storitev na dan 29.3.2024

2024-03-20T11:25:19+00:00

V petek 29. marca 2024, banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbančnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP), v petek 29.3.2024, ne bo izvajala: plačilnih storitev za proračunske uporabnike storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam. Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 29.3.2024, se ne prenese na naslednji delovni dan. Obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni Upravi 29.3.2024, bo pravočasno poravnana, če bo plačana 28.3.2024. Vir: www.gov.si

Izvajanje plačilnih storitev na dan 29.3.20242024-03-20T11:25:19+00:00

Obvestila o odmeri letnega dopusta

2024-03-14T14:34:08+00:00

Do 31.3.2024 morajo delodajalci pisno obvestiti delavce o odmeri letnega dopusta za tekoče koledarsko leto.

Obvestila o odmeri letnega dopusta2024-03-14T14:34:08+00:00

Napoved dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem

2024-02-06T10:12:57+00:00

Dohodek iz kapitala Do 28.02.2024 je potrebno napovedati dohodek iz kapitala dosežen v letu 2023 in sicer za dohodke iz: obresti dividend in dobička iz kapitala; za kapital se štejejo: nepremičnina, ne glede na to, ali je bila odsvojena v spremenjenem ali nespremenjenem stanju, vrednostni papirji in deleži v gospodarskih družbah, zadrugah in drugih oblikah organiziranja investicijski kuponi.   Dohodek iz oddajanja premoženja v najem V kolikor ste oddajali nepremičnino v najem fizični osebi, morate do 28.02.2024 napovedati dosežene dohodke iz tega naslova. Lahko se odločite za način da uveljavljate: 10 % normirane stroške ali pa dejanske stroške.

Napoved dohodka iz kapitala in dohodka iz oddajanja premoženja v najem2024-02-06T10:12:57+00:00

Dodatno zdravstveno zavarovanje – obvezni prispevek

2023-12-14T09:34:04+00:00

Pred kratkim je stopil v veljavo nov zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), ki bo »nadomestil« t.i. dodatno zdravstveno zavarovanje. Pričel se bo obračunavati pri plači za mesec januar 2024 in bo znašal 35,00€, nato se bo vsako leto usklajeval glede na rast povprečne bruto plače. Za mesec december, se tako vsem tistim, ki jim je podjetje plačevalo in kasneje odtegnilo od plače, dopolnilno zavarovanje ne bo več »obračunavalo«. Tisti, kateri so imeli zavarovanje urejeno tudi za družinske člane (tiste, ki se ne šolajo in so starejši od 26 let), preverite pri ZZZS njihov status. ZZZS, bo obvezni prispevek [...]

Dodatno zdravstveno zavarovanje – obvezni prispevek2023-12-14T09:34:04+00:00

Darila

2023-11-30T09:27:08+00:00

Ob koncu leta se nam ponovno porajajo vprašanja kako pravilno obravnavati darila za zaposlene, njihove otroke in poslovne partnerje ter pogostitve ob koncu leta. Dejstva, ki vam bodo v pomoč pri obdarovanju ob koncu leta 2023. Dajanje daril manjših vrednosti v okviru propagandnih akcij, ne šteje za dobavo blaga za plačilo, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Vrednost darila 20 evrov brez ddv (iz drugega odstavka 7. člena ZDDV-1) se nanaša na skupno vrednost blaga, ki ga kot darilo prejme določena oseba. Darila fizičnim osebam se po Zakonu o dohodnini, obdavčijo glede na vrednost darila [...]

Darila2023-11-30T09:27:08+00:00

Božičnica 2023 – kdaj in komu pravzaprav pripada?

2023-11-30T09:23:57+00:00

Božičnica 2023 – kdaj in komu pravzaprav pripada? Božičnica 2023 je dohodek, ki nekaterim delavcem polepša decembrske (ali novembrske) dni. Kako je z izplačilom božičnice? Je prostovoljno ali obvezno? Na kaj je treba biti pozoren glede obdavčitve? Izplačilo božičnice je ena od lepših skrbi, ki jih ima delodajalec. Komu pripada božičnica 2023? Izplačilo božičnice ni obvezno. Pripada zaposlenim, za katere to določa njihova kolektivna pogodba ali individualna pogodba o zaposlitvi. Delodajalec pa lahko to, da bo izplačana božičnica 2023, uredi tudi v ustreznem internem aktu oz. pravilniku. Božičnica 2023 – gre za plačilo za poslovno uspešnost Božičnica 2023 je sicer pogovorni izraz za [...]

Božičnica 2023 – kdaj in komu pravzaprav pripada?2023-11-30T09:23:57+00:00

Evidence delovnega časa – spremembe z 20.11.2023

2023-10-09T10:38:39+00:00

S spremembo/dopolnitvijo zakona  ZEPDSV-A, je potrebno voditi evidence delovnega časa, ne samo za delavce, ki so zaposleni, vendar tudi za vse ostale, ki se na kakršenkoli način vključujejo v delovni proces (podjemna pogodba, avtorsko delo, kratkotrajno delo, začasno in občasno delo upokojencev, študentsko delo…), skratka za vse ki pri vas opravljajo delo. Delavca, bo potrebno prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje pred opravljanjem dela (veljalo že do sedaj), kakšna bo praksa, za t.i. prijave za »nazaj« bomo videli. Dodaja se tudi obveznost pisnega obveščanja delavca o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do prejema izplačila plače. Delavec ima tudi pravico po posredovanja [...]

Evidence delovnega časa – spremembe z 20.11.20232023-10-09T10:38:39+00:00

Drugi ukrepi – poplave

2023-10-05T09:09:53+00:00

Veljajo, še nekateri drugi ukrepi, po katerih se sredstva lahko prejmejo v kolikor ste bili oškodovani v poplavah in sicer: Moratorij na obresti in kredite, Hitrejše zaposlovanje tujcev, Čakanje na delo po poplavah, Pomoč samozaposlenim v primeru padca prihodka.  

Drugi ukrepi – poplave2023-10-05T09:09:53+00:00

Prispevek delodajalca v višini 0,8%

2023-10-05T09:07:55+00:00

Z dodatnim prispevkom bodo obremenjena tudi podjetja. Le ta, bodo morala odvesti prispevek v višini 0,8% odstotka davčne osnove »dobička«, pred uveljavljanem olajšav.

Prispevek delodajalca v višini 0,8%2023-10-05T09:07:55+00:00

Delovna sobota in 0,3% bruto plače

2023-10-05T09:04:50+00:00

Vlada je v sklopu ukrepov, za odpravljanje posledic avgustovski poplav sprejela, da bomo morali vsi državljani, nameniti prispevek v višini 0,3% letnih bruto plač. V kolikor bo delodajalec organiziral delovno soboto, se bo neto znesek od opravljenega dela upošteval (odštel) od odmerjenega prispevka. Gre tako za leto 2023, kot za leto 2024. Delovna sobota Delodajalec lahko (ni obvezno) organizira delovno soboto, vendar bo moral od vseh delavcev, ki bodo na ta dan delali pridobiti pisno soglasje. Plačilo za delovno soboto, se obračuna enako kot plača. Prispevek delodajalca za Sklad za obnovo Slovenije,  pa je enak znesku, ki ga prispeva delavec, torej [...]

Delovna sobota in 0,3% bruto plače2023-10-05T09:04:50+00:00