Evidence delovnega časa – spremembe z 20.11.2023

//Evidence delovnega časa – spremembe z 20.11.2023

S spremembo/dopolnitvijo zakona  ZEPDSV-A, je potrebno voditi evidence delovnega časa, ne samo za delavce, ki so zaposleni, vendar tudi za vse ostale, ki se na kakršenkoli način vključujejo v delovni proces (podjemna pogodba, avtorsko delo, kratkotrajno delo, začasno in občasno delo upokojencev, študentsko delo…), skratka za vse ki pri vas opravljajo delo.

Delavca, bo potrebno prijaviti v obvezno zdravstveno zavarovanje pred opravljanjem dela (veljalo že do sedaj), kakšna bo praksa, za t.i. prijave za »nazaj« bomo videli.

Dodaja se tudi obveznost pisnega obveščanja delavca o izrabi delovnega časa za pretekli mesec do prejema izplačila plače. Delavec ima tudi pravico po posredovanja podatkov enkrat tedensko v kolikor za le to zaprosi.

Obvezi o obveščanju delavca je zadoščeno, če:

 • se evidence vodijo elektronsko v oblaku, do katerih podatkov imata dostop tako delavec kot delodajalec,
 • se evidence pošljejo na njegov e poštni naslov,
 • se mu vročijo v tiskani obliki.

Delavec in delodajalec se lahko dogovorita, da bo evidence vodil delavec. Hraniti jih je potrebno na sedežu oz. na kraju opravljanja dela.

Voditi, bo potrebno naslednje evidence:

 1. podatke o številu ur,
 2. skupno število opravljenih delovnih ur s polnim delovnim časom in s krajšim
 3. delovnim časom od polnega, z oznako vrste opravljenega delovnega časa,
 4. opravljene ure v času nadurnega dela,
 5. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače iz sredstev delodajalca,
 6. z oznako vrste nadomestila,
 7. neopravljene ure, za katere se prejema nadomestilo plače v breme drugih
 8. organizacij ali delodajalcev in organov, z oznako vrste nadomestila,
 9. neopravljene ure, za katere se ne prejema nadomestilo plače,
 10. število ur pri delih na delovnem mestu, za katera se šteje zavarovalna doba s povečanjem oziroma na katerih je obvezno dodatno pokojninsko zavarovanje, z oznako vrste statusa,
 11. čas prihoda na delo in odhoda delavca z dela,
 12. izraba in obseg izrabe odmora med delovnim časom,
 13. opravljene ure v drugih posebnih pogojih dela, ki izhajajo iz razporeditve delovnega časa (zlasti opravljene ure nočnega, nedeljskega, izmenskega, prazničnega dela),
 14. dela v deljenem delovnem času in druge oblike razporeditve delovnega časa, določene z zakonom ali kolektivno pogodbo),
 15. opravljene ure v neenakomerno razporejenem delovnem času ali v začasno prerazporejenem delovnem času in
 16. tekoči seštevek ur v tednu, mesecu oziroma letu, iz katerega je razvidno referenčno obdobje, ki se upošteva za neenakomerno razporeditev in za začasno
 17. prerazporeditev polnega delovnega časa.
2023-10-09T10:38:39+00:00