Nagrada za poslovno uspešnost

//Nagrada za poslovno uspešnost

Za izplačilo nagrade za poslovno uspešnost (božičnica, 13. plača), so se s 01.01.2022, spremenili pogoji in višine zneskov, za katere ni potrebno obračunati dohodnine (niso obdavčeni), so pa obremenjeni s prispevki (enako kot plača) in sicer:

 • do višine 100% povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji (veljalo že odsedaj),
 • do višine 100% povprečne mesečne plače delavca, vključno z nadomestili plače, izplačanih za zadnjih 12 mesecev pri delodajalcu, če je to za zavezanca ugodneje. Plača sestoji iz osnovane plače po pogodbi, dela plače za delovno uspešnost, dodatkov za pogoje dela, dodatka na delovno dobo)-brez bonitet.

Delodajalec mora za ugodnejšo davčno obravnavo izpolnjevati naslednje pogoj in sicer:

 • da je pravica do izplačila za poslovno uspešnost določena v splošnem aktu delodajalca ali kolektivni pogodbi. Delodajalec mora tako opredeliti mesto in vlogo izplačila v svojem aktu in zagotoviti, da so merila za prejem določena enotno za vse delavce, kar pomeni, da mora delodajalec sam sprejeti merila za prejem nagrade za poslovno uspešnost, jih zapisati v interni akt, ter s vsebino seznaniti delavce.

Nagrada za poslovno uspešnost se lahko izplača v več delih, predlagamo da istočasno, kljub temu da bi se lahko določila merila, da se izplača npr. po oddelkih v različnih obdobjih.

 

Izplačilo nagrade za poslovno uspešnost in državne pomoči prejete v času epidemije COVID-19.

 

V kolikor ste za leto 2020 ali v letu 2021 prejeli državno pomoč:

 • nadomestila za čakanje na delo
 • oprostitve plačila prispevkov zaradi čakanja na delo
 • nadomestilo za skrajšan delovni čas
 • subvencijo minimalne plače ali
 • mesečni temeljni dohodek,

izplačilo nagrade za poslovno uspešnost v letu 2022 odsvetujemo v kolikor nimate določenih meril, da se nagrada za uspešnost izplačuje v letu 2022 za leto 2022. Drugače povedano, merila bi morala biti določena na način npr., »…pregleda se poslovanje za obdobje od jan. do okt. 2022. V kolikor poslovni rezultat presega 20.000 EUR, se vsem zaposlenim izplača nagrada za poslovno uspešnost v višini 100% povprečne plače preteklega meseca«.

Ponovno poudarjamo, da morajo biti merila znana vsem zaposlenim.

Zgoraj zapisano ne velja, v kolikor v podjetju niso zaposlene poslovodne osebe (pogodba o zaposlitvi), saj so se ukrepi prepovedi izplačila vezali samo nanje.

 

Sklep

 • v kolikor se odločite za izplačilo, si v internem aktu določite merila, po katerih boste pravico do izplačila določili, glede na doseženo poslovno uspešnost oz. rezultat podjetja,
 • če ste prejelo pomoč s strani države (COVID-19), nagrade ne izplačujte v letu 2022, ampak v 2023 po dokončnem poslovnem rezultatu,
 • izplačajte jo v višini do 100% povprečne bruto plače, saj za izplačilo vezano na plačo še obstaja ogromno neznank.
2022-11-10T09:22:26+00:00