Obdarovanje poslovnih partnerjev in otrok zaposlenih

//Obdarovanje poslovnih partnerjev in otrok zaposlenih

Ob koncu leta se nam ponovno porajajo vprašanja kako pravilno obravnavati darila za zaposlene, njihove otroke in poslovne partnerje ter pogostitve ob koncu leta.

Dejstva, ki vam bodo v pomoč pri obdarovanju ob koncu leta 2022:

Dajanje daril manjših vrednosti v okviru propagandnih akcij, ne šteje za dobavo blaga za plačilo, če se dajejo le občasno in če se ne dajejo istim osebam. Vrednost darila 20 evrov brez ddv (iz drugega odstavka 7. člena ZDDV-1) se nanaša na skupno vrednost blaga, ki ga kot darilo prejme določena oseba.

Darila fizičnim osebam se po Zakonu o dohodnini, obdavčijo glede na vrednost darila in razmerje med darovalcem in obdarovancem.

1. Darilo, ki ga fizična oseba prejme od svojega delodajalca ali z njim povezano osebo, se šteje kot obdavčljiv dohodek in se po ZDoh – 2 obdavči kot dohodek iz zaposlitve, ki ga imenujemo boniteta.

    • Če je vrednost darila – bonitete manjša od 15 EUR in je edino darilo, ki ga zaposleni od delodajalca prejme v roku enega meseca oziroma darilo ni zagotovljeno redno ali pogosto, se ne obdavči.

2. Če delodajalec obdari otroke zaposlenih v mesecu decembru in darilo ne presega vrednosti 42 EUR, otrok pa ni starejši od 15 let, se tako darilo ne obdavči.

    • Če darilo presega vrednost 42 EUR ali če je otrok starejši od 15 let, se darilo obravnava kot boniteta, ki se jo obračuna staršu obdarjenega otroka.

3. Darila, ki so namenjena poslovnim partnerjem in ne presegajo vrednosti 42 EUR oziroma 84 EUR v celem letu istemu partnerju se ne obdavčijo z dohodnino. Izdatki za poslovne partnerje sodijo v izdatke za reprezentanco.

    • Če vrednost daril preseže znesek 42 EUR oziroma 84 EUR v celem letu se obračuna 25% akontacije dohodnine. Ker se denarna vrednost darila obravnava kot neto prejemek, se vrednost darila obruti, od obrutenega zneska pa se obračuna akontacija dohodnine.

4. Stroški organizacije novoletnih zabav in pogostitev so davčno nepriznani odhodki.

2022-12-06T11:31:58+00:00