Regres za letni dopust

//Regres za letni dopust

Delavec pridobi pravico do regresa za letni dopust s sklenitvijo pogodbenega razmerja. Delavci, ki so med letom sklenili pogodbo o zaposlitvi morajo prejeti regres do 31.12.2022 v višini in na način, kot ste določili delavcem katerim ste že izplačali letni dopust.

Za regres velja omejitev, da je znesek 100% PP v RS za predpretekli mesec cca (1900 eur), prost tako dohodnine kot prispevkov, in da se lahko izplača v več delih, vse do 1. julija tekočega leta. Ker gre za davčno ugodno obravnavo, je smiselno premisliti kako in na kakšen način, ga je smiselno izplačati. Pred izplačilom, morate delavce s sklepom seznaniti o višini in številu izplačil.

 

2022-11-10T09:25:07+00:00