Sprememba dodatnega prostovoljnega zavarovanja v obvezen prispevek

//Sprememba dodatnega prostovoljnega zavarovanja v obvezen prispevek

Pred kratkim je stopil v veljavo nov zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ-T), ki bo »nadomestil« t.i. dodatno zdravstveno zavarovanje. Pričel se bo obračunavati pri plači, za mesec januar 2024 in bo znašal 35,00€, nato se bo vsako leto usklajeval glede na rast povprečne bruto plače. Zaposleni bodo tako dobili 35,00€ evrov »manj« neto plače.

2023-10-05T09:03:11+00:00